TRYGHEDSTRÆNING

Består af fysisk træning og praktiske øvelser, der på tryg og sikker vis klæder medarbejderne på ud fra en etisk, omsorgsfuld og praksisnær tilgang til borgeren. Træningen tager hensyn til gældende lovgivning og tilpasses til jeres organisation og...

SKÅNSOM NØDVÆRGE

Tryghedstræning ved skånsomme frigørelsesteknikker med en etisk og omsorgsfuld tilgang til borgeren, der griber fat i medarbejderen, ud fra de forskellige arousalniveauer. Teknikkerne er med mindst mulig modstand, har fokus på at trække sig i mødet med aggression og...

ALARMSITUATIONER

Hvordan medarbejderne passer på sig selv, deres kollegaer og borgeren i en opkørt konflikt eller alarmsituation. Samarbejdsstruktur og rollefordeling trænes med fokus på handlemuligheder, pause, timeout, exit- og flugtstrategier samt assistance fra eksterne...