Hvordan medarbejderne passer på sig selv, deres kollegaer og borgeren i en opkørt konflikt eller alarmsituation. Samarbejdsstruktur og rollefordeling trænes med fokus på handlemuligheder, pause, timeout, exit- og flugtstrategier samt assistance fra eksterne myndigheder og samarbejdspartnere.