YDELSER
KURSER

Menneskelig adfærd i de forskellige arousal­niveauer

INDHOLD

Kursisten får en teoretisk forståelse for, hvad der er normal adfærd og hvilke menneskelige reaktioner, man kan forvente i mødet med borgeren i de forskellige arousalniveauer. Teorien kobles til forståelsen af kursets øvrige indhold, både før, under og efter konflikten.

MÅLGRUPPE

Undervisningen er relevant for alle medarbejdere og ledelsen. Herved skabes en fælles forståelse, et fælles sprog, og ensarterede strukturer og handleanvisninger, for hele organisationen.

VARIGHED

Oplægget har en varighed på ca. 30 minutter og er som hovedregel et grundlæggende emne på et kursus i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn.

MENNESKELIG ADFÆRD I DE FORSKELLIGE AROUSALNIVEAUER    

Kaplan og Wheeler’s – Anna Bjørkdahls model.

Denne model giver en dybere teoretisk forståelse af, hvad der sker med os som menneske, og hvordan vi reagerer, når vi stiger i arousal. Hvad er normal menneskelig adfærd, når vi står i en potentiel konflikt med et andet menneske. Det der påvirker os selv påvirker også borgeren, som vi står overfor.

Vi mister evnen til at tænke os om og få gode ideer. Vi arbejder derfor både med at se på, hvor borgeren er i arousalniveauer, men også med at se på os selv og de kollegaer, vi er sammen med i situationen. 

(grønt, gult, (orange), og rødt felt)