YDELSER
KURSER

Menneskelig adfærd i de forskellige arousalniveauer

INDHOLD

Kursisten får en teoretisk og praktisk forståelse af menneskelig adfærd i de forskellige arousal og affektniveauer. Teorien kobles til forståelsen af kursets øvrige indhold, både før, under og efter konflikten.

MÅLGRUPPE

Undervisningen er relevant for alle medarbejdere og ledelsen. Herved skabes en fælles forståelse, ensartede strukturer og handleanvisninger, for hele organisationen.

VARIGHED

Oplægget har en varighed af mindst en lektion på 45 minutter og opefter, alt efter den tid der er til rådighed, samt det ønskede kompetenceniveau for deltageren. 

Kaplan og Wheeler’s – Anna Bjørkdahls model

Denne model giver en dybere forståelse af, hvad der sker med os som mennesker, og hvordan vi reagerer, når vi stiger i arousal og affekt.  

Vi ser på, hvad der er normal menneskelig adfærd, og hvilke reaktioner vi kan forvente, når vi står i en potentiel konflikt med et andet menneske. 

Det, der påvirker os som medarbejdere, påvirker også borgeren, vi står overfor.

Vi mister evnen til at tænke os om og få gode idéer. Derfor skal man både arbejde med at se på, hvor borgeren er i arousal og affekt, men også med at se på en selv og de kolleger, man er sammen med i situationen.

Forståelse af menneskelig adfærd i de forskellige arousalniveauer er grundlæggende for meget af det teoretiske og praktiske arbejde i forhold til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn.

 

Kaplan og Wheeler’s – Anna Bjørkdahls model.