Referencer

KUNDECASES

DEESKALERING I ET PRAKTISK PERSPEKTIV – KOMPETENCEUDVIKLING FOR MEDARBEJDERE I PSYKIATRIEN I PRAG, TJEKKIET

Læs mere …

SØREN KANNE-SKOLEN – NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere …

QEQQATA KOMMUNIA – GRØNLAND

Læs mere …

Ulfborghus, Specialområde Børn og Unge, Region Midtjylland.

Læs mere …

BOSTEDET HADSUND, SPECIAL­SEKTOREN, OMRÅDET FOR SOCIAL­PSYKIATRI – REGION NORDJYLLAND

Læs mere …

SPECIALOMRÅDE BØRN OG UNGE – REGION MIDTJYLLAND

Læs mere …

Demenscenter Skovgården - Mariagerfjord Kommune

Læs mere …

Specialområde Kriminalitets-truede og Dømte Børn og Unge - Region Midtjylland

Læs mere …

Tuesten Huse, Center for Botilbud, Aarhus Kommune

Læs mere …

Kursus i risikovurdering ved SIKK-metoden

Viden om at identificere hvornår borgeren har brug for hjælp, hvornår en konfliktsituation eller fare er ved at opstå, og hvordan man altid kan tænke tryghed og sikkerhed ind i en situation, så man ikke skal være utryg.

– Sygeplejerske
Hjemmeplejen

Teoretisk undervisning og tryghedstræning
ved SIKK-metoden

At ingen situationer er ens. Det er vigtigt at
vurdere hver enkelt situation og tilpasse strategien
til borgeren og den aktuelle situation.

– SOSU-medarbejder
Ældre- og demensplejen

Viden via oplevelser

Viden via oplevelser på egen krop om emner som tunnelsyn, følelsen af utryghed og tryghed, borgerens perspektiv. Tryghed gælder for både borgeren og medarbejderne.

– Kursist på bosted
Socialpsykiatrien

Samarbejdsstruktur, rollefordeling og fælles sprog

At få bekræftet vi har en høj faglighed og kvalitet på vores arbejdsplads. Kurset var med til at skabe en fælles kultur og et fælles sprog.

– Kursist
Socialpsykiatrien

Deeskalering, kommunikation og tryghedstræning

Gode redskaber til at nedtrappe opkørte konflikter
og situationer. Deeskalering af borgeren kræver
tryghed for os som medarbejdere.

– Kursist
Botilbud

Tryghed i mødet med borgeren

Både teoretiske og praktiske
værktøjer til at deeskalere konflikter.

– Kursist
Rusmiddelcenter

kunder og referencer

Kursus i risikovurdering ved SIKK-metoden

Viden om at identificere hvornår borgeren har brug for hjælp, hvornår en konfliktsituation eller fare er ved at opstå, og hvordan man altid kan tænke tryghed og sikkerhed ind i en situation, så man ikke skal være utryg.

- Sygeplejerske
Hjemmeplejen

Teoretisk undervisning og tryghedstræning
ved SIKK-metoden

At ingen situationer er ens. Det er vigtigt at
vurdere hver enkelt situation og tilpasse strategien
til borgeren og den aktuelle situation.

- SOSU-medarbejder
Ældre- og demensplejen