Om os

HVEM ER INSTITUT FOR SIKKERHED

Kernen I INSTITUT FOR SIKKERHED
ER MENNESKER

Michael Aaldering og Kenneth Juel står i et partnerskab bag Institut for Sikkerhed. Sammen med en gruppe af ansatte og samarbejdspartnere har vi et fagligt stærkt og kompetent hold.

Vi har mange års teoretisk og praktisk erfaring i udvikling og afholdelse af kurser i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn.

Vores kurser er relevante for jer, der arbejder med mennesker i både offentlige og private virksomheder og institutioner.

VORES INDSIGT ER MED SIKKERHED JERES TRYGHED

Vores kurser og uddannelsesforløb er med til at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderen samt tryghed og god trivsel for borgeren.

Borgerens selvbestemmelsesret og integritet er i fokus, idet etik, omsorg og pleje går hånd i hånd med vores tilgang og metode.

VI NYTÆNKER OG UDVIKLER VORES KONCEPT

For at sikre at undervisningen er funderet i både en teoretisk viden og en praktisk erfaring og samtidig har et sundhedsfagligt perspektiv, er indholdet udviklet i et samarbejde mellem en gruppe af psykologer, læger, sygeplejersker og tidligere politibetjente.

Dermed sikres et bredt og velfunderet grundlag, der kan styrke jeres medarbejderes kompetencer i at forudse, forebygge og håndtere konflikten så tidligt som muligt i forløbet.

Vores kurser er med til at:

  • Skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.
  • Skabe et trygt miljø og god trivsel for borgeren.
  • Forebygge en negativ arbejdspladskultur med konkrete
    strategier og praktiske værktøjer.
  • Forebygge konflikter, trusler, trusler om vold og vold.
  • Forebygge belastningsgener, arbejdsskader og
    sygemeldinger.

FRA TEORI TIL PRAKSIS
 

Indholdet planlægges og tilrettelægges efter jeres aktuelle ønsker, behov og problemstillinger. Vi anbefaler, at forløbet er procesorienteret og forløber over tid. Det giver den enkelte medarbejder mulighed for at afprøve og reflektere over strategierne og teknikkerne undervejs.

Institut for Sikkerhed hjælper jer i et forløb, der opdeles i før, under og efter.

FØR: Al relevant viden om jeres behov indsamles i forhold til at kunne tilrettelægge et kursus, der bliver tilpasset til netop jer og jeres arbejdsplads.

UNDER: Kurset afholdes af vores kompetente og erfarne undervisere.

EFTER: Vi følger op på det afholdte kursus og finder sammen en løsning på at få de tillærte kompetencer fra kurset implementeret, forankret og vedligeholdt.

Indholdet og undervisningen planlægges ud fra
SIKK-metoden

KOMPETENCEUDVIKLING FOR EN SIKKERHEDS SKYLD