Rådgivning

Vejledning og supervision

INTERN VEJLEDER

Har jeres organisation en vis størrelse, hjælper vi jer med at få implementeret konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn i form af uddannelse af medarbejdere, der kan træne og vedligeholde medarbejdernes kompetencer

Læs mere

TRYGHEDSSCREENING

En analyse og gennemgang af f.eks. lokale retningslinjer eller indretning af faciliteter, kontorforhold og borgertilbud.

Læs mere

VEJLEDNING – LEDELSE AF MEDARBEJDERE

Vi hjælper jer med at afdække jeres behov i forhold til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn samt efterfølgende implementering og forankring i jeres organisation.

Læs mere

VOLDSPOLITIKKER

Vi hjælper jer med at udarbejde jeres voldspolitik, så den er tilpasset netop jeres arbejdsplads og organisation.

Læs mere

KRISEPLANER

Vi hjælper jer med at udarbejde en kriseplan i tilfælde af en voldsom hændelse.

Læs mere

Vores målgrupper og specialområder

Vi kommer ud i hele Danmark, til Færøerne og til Grønland, og vores kunder er både
offentlige og private institutioner og virksomheder.

 • Sundhedsområder for somatiske hospitaler, afdelinger og klinikker
 • Sundhedsområdet for lægehuse og lægeklinikker
 • Skoler, specialskoler og inklusionsklasser
 • Åbne boformer, bosteder, institutioner og børnehjem
 • Hjemmeplejen, ældre- og demensplejen
 • Borgerservice og ydelsesafdelinger
 • Forsorgshjem og rusmiddelcentre
 • Krisecenter og kvindecentre
 • Specialområder for socialpsykiatri
 • Specialområder for autisme (ASF)
 • Specialområder for psykiatri og sikret psykiatri
 • Sikrede boformer, bosteder og institutioner
 • Chauffører ved personbil, taxa-, bus- eller togkørsel
 • Vagter, dørmænd og sikkerhedsmedarbejdere

Bestil VORES brochure

Når du rekvirerer vores brochure accepterer du samtidig, at få tilsendt vores nyhedsbrev, der sendes ud med jævne mellemrum. Du kan til enhver tid afmelde dette igen.