INTERN VEJLEDER

Har jeres organisation en vis størrelse, hjælper vi jer med at få implementeret konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn i form af uddannelse af medarbejdere, der kan træne og vedligeholde medarbejdernes kompetencer

TRYGHEDSTRÆNING

Består af fysisk træning og praktiske øvelser, der på tryg og sikker vis klæder medarbejderne på ud fra en etisk, omsorgsfuld og praksisnær tilgang til borgeren. Træningen tager hensyn til gældende lovgivning og tilpasses til jeres organisation og...