KONFLIKTforebygGELSE
KONFLIKThåndtering
efterværn

Kompetenceudvikling for en sikkerheds skyld

Institut for Sikkerhed udbyder kurser, temadage, workshops og rådgivning inden for konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn.

Vi kommer ud i hele Danmark, til Færøerne og til Grønland, og vores kunder er både offentlige og private institutioner og virksomheder.

Kurserne planlægges og tilrettelægges efter jeres aktuelle ønsker, behov og problemstillinger, så de passer bedst muligt til netop jeres organisation og arbejdsplads.

VORES INDSIGT ER MED SIKKERHED JERES TRYGHED

– Undervisning ud fra SIKK-metoden sikrer jer kompetenceudvikling i

Konfliktforebyggelse

– At skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne, hvilket giver tryghed og god trivsel for borgeren.

Konflikthåndtering

– At skabe en god arbejdspladskultur med et fælles sprog, ensartede strategier og praktiske værktøjer, så medarbejderne trygt og sikkert kan forebygge og håndtere konflikter i mødet med borgeren.

Efterværn

– Opfølgning på konflikter og trussels- og voldsepisoder, så et trygt og sikkert arbejdsmiljø genskabes for medarbejderen, og tryghed og god trivsel genskabes for borgeren.

SIKK-metoden er med til at styrke medarbejdernes faglige udvikling, forebygge en negativ arbejdspladskultur og forebygge belastningsgener, sygemeldinger og arbejdsskader.

HVEM ER INSTITUT FOR SIKKERHED

Kernen I INSTITUT FOR SIKKERHED
ER MENNESKER

Michael Aaldering og Kenneth Juel står i et partnerskab bag Institut for Sikkerhed. Sammen med en gruppe af ansatte og samarbejdspartnere har vi et fagligt stærkt og kompetent hold.

Vi har mange års teoretisk og praktisk erfaring i udvikling og afholdelse af kurser i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn.

Vores kurser er relevante for jer, der arbejder med mennesker i både offentlige og private virksomheder og institutioner.

VORES INDSIGT ER MED SIKKERHED JERES TRYGHED

Vores kurser og uddannelsesforløb er med til at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderen samt tryghed og god trivsel for borgeren.

Borgerens selvbestemmelsesret og integritet er i fokus, idet etik, omsorg og pleje går hånd i hånd med vores tilgang og metode.

INSTITUT FOR SIKKERHED tilbyder

Vores kurser kommer hele vejen rundt ved brug af SIKK-metoden, som indeholder essentielle emner i arbejdet med konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn.

Med kurserne får medarbejderne præsenteret en samarbejdsstruktur og rollefordeling, der definerer opgaven og skaber klare roller, med et fælles sprog og ensartede strategier i mødet med borgeren.

Vi arbejder ud fra tre overordnede strategier, som gør det nemt og overskueligt for medarbejderne, når de står i en situation, hvor de skal forebygge eller håndtere en konflikt og hurtigt skal finde en løsning og tilgang at arbejde ud fra. 

 • Hvad er det, vi MÅ;
 • Hvad er det, vi KAN;
 • Hvornår er det, vi SKAL;

KONFLIKTFOREBYGGELSE

 • Menneskelig adfærd i de forskellige arousalniveauer
 • Relationens betydning
 • Samarbejdsstruktur og rollefordeling
 • Kommunikation
 • Low Arousal
 • Deeskalering
 • Risikovurdering
 • Mestringsskemaet
 • Risikoanalyse
 • Tryghedsprofil
 • Juridiske aspekter

KONFLIKTHÅNDTERING

 • Menneskelig adfærd i de forskellige arousalniveauer
 • Tryghedstræning
 • Samarbejdsstruktur
  og rollefordeling
 • Skånsom nødværge
 • Alarmsituationer
 • Skånsom magtanvendelse
 • Psyko-Fysisk Træning

EFTERVÆRN

 • Hvad er trusler og vold
 • Reaktioner efter en hændelse
 • Anmeldelse og registrering af
  arbejdsskader
 • Anmeldelse til politiet
 • Defusing og debriefing
 • Review

RÅDGIVNING

 • Intern vejleder
 • Tryghedsscreening
 • Vejledning – Ledelse og medarbejdere
 • Voldspolitikker
 • Kriseplaner 

Bestil VORES brochure

Når du rekvirerer vores brochure accepterer du samtidig, at få tilsendt vores nyhedsbrev, der sendes ud med jævne mellemrum. Du kan til enhver tid afmelde dette igen.

Vores målgrupper og specialområder

Vi kommer ud i hele Danmark, til Færøerne og til Grønland, og vores kunder er både
offentlige og private institutioner og virksomheder.

 • Sundhedsområder for somatiske hospitaler, afdelinger og klinikker
 • Sundhedsområdet for lægehuse og lægeklinikker
 • Skoler, specialskoler og inklusionsklasser
 • Åbne boformer, bosteder, institutioner og børnehjem
 • Hjemmeplejen, ældre- og demensplejen
 • Borgerservice og ydelsesafdelinger
 • Forsorgshjem og rusmiddelcentre
 • Krisecenter og kvindecentre
 • Specialområder for socialpsykiatri
 • Specialområder for autisme (ASF)
 • Specialområder for psykiatri og sikret psykiatri
 • Sikrede boformer, bosteder og institutioner
 • Chauffører ved personbil, taxa-, bus- eller togkørsel
 • Vagter, dørmænd og sikkerhedsmedarbejdere

kunder og referencer

Kursus i risikovurdering ved SIKK-metoden

Viden om at identificere hvornår borgeren har brug for hjælp, hvornår en konfliktsituation eller fare er ved at opstå, og hvordan man altid kan tænke tryghed og sikkerhed ind i en situation, så man ikke skal være utryg.

- Sygeplejerske
Hjemmeplejen

Teoretisk undervisning og tryghedstræning
ved SIKK-metoden

At ingen situationer er ens. Det er vigtigt at
vurdere hver enkelt situation og tilpasse strategien
til borgeren og den aktuelle situation.

- SOSU-medarbejder
Ældre- og demensplejen