Har jeres organisation en vis størrelse, hjælper vi jer med at få implementeret konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn i form af uddannelse af medarbejdere, der kan træne og vedligeholde medarbejdernes kompetencer