UDVALGTE
REFERENCER

SØREN KANNE-SKOLEN – NORDDJURS KOMMUNE

SIKK Institut for Sikkerhed startede i efteråret 2021 et procesorienteret kursusforløb i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn med fokus på Low Arousal op for medarbejderne i specialklasserækken og special-SFO på Søren Kanne skolen Norddjurs kommune.

Alle medarbejdere gennemførte et 2-dages grundkursus med 1 efterfølgende opfølgningsdag. Herefter vedligeholdes kompetencerne med en 1 årlig kursusdag med supervision, opfølgning og træning.

 På kurset blev der i indholdet lagt vægt på, at medarbejderne skulle være trygge i mødet med barnet eller den unge, i deres daglige arbejde med børnene på skolen med et fokus på Low Arousal tilgangen.

For at give medarbejderne tryghed i forebyggelsesarbejdet, har vi ligeledes arbejdet med håndteringen, hvis en konflikt skulle opstå eller eskalere, men med i et forebyggelsesperspektiv med fokus på deeskalering af situationen.

Der blev også lagt vægt på efterværn (opfølgning, analyse og læring), så tryghed og sikkerhed genskabes for medarbejderne, tryghed og trivsel genskabes for barnet eller den unge, og endelig hvordan medarbejderne analyserer og lærer af situationen, for bedst muligt at kunne forebygge den opstår igen, eller bedst muligt hjælpe barnet eller den unge i en lignende situation.

Emnerne har f.eks. været:

  • Tryghed i mødet med barnet eller den unge
  • Forståelse af menneskelig adfærd i de forskellige arousalniveauer
  • Relationens betydning i en konfliktsituation
  • Samarbejdsstruktur og rollefordeling – en fælles tilgang og metode. Hvordan skaber vi et fælles sprog og tydelighed i opgaven med hjælpe barnet eller den unge i en svær situation, med fokus på tryghed for både medarbejderne og barnet eller den unge
  • Low Arousal i et praktisk perspektiv
  • Praktiske handleanvisninger ved Low Arousal Strategier, deeskaleringsstrategier og pause, retræte, timeout og exitstrategier.
  • Risikovurdering i praksis.
  • Juridiske aspekter
  • Tryghedstræning med konkrete handleanvisninger og praktiske værktøjer i mødet med barnet eller den unge
  • Efterværn – opfølgning, analyse og læring

Undervisningen har været med teoretiske oplæg med refleksionsøvelser og input fra deltagerne, praktiske øvelser og case- og simulationstræning.  

Medarbejderne og ledelsen på Søren Kanne-skolen var engagerede og med et stort fokus på at skabe tryghed i deres arbejde med at hjælpe de børn og unge, der går på skolen.

Kursus i konflikthåndtering for specialklasserækken og special-SFO, Søren Kanne skolen

“Vi deltog sidste skoleår i et forløb omkring konflikthåndtering, som ”Institut for sikkerhed” afholdt. Det forløb over to hele dage for hvert hold af ca. 17 medarbejdere, med ca. tre måneder imellem de to dage samt en tredje dag lige efter skolestart i det nye skoleår, der tjente som opfølgning og genopfriskning.

Der havde længe været efterspørgsel på et kursus i konflikthåndtering blandt medarbejderne i specialklasserækken og special-SFO, da de ofte står i situationer med vores elever, hvor det er nødvendigt at kunne konfliktnedtrappe, anvende Low arousal og i yderste konsekvens, kunne håndtere en konflikt, der accelererer.

Michael Aaldering fra ”Institut for sikkerhed” forstod kursusdagene, som var en blanding af teori og praksis omkring Low arousal, konfliktforebyggelse, konfliktnedtrapning og konflikthåndtering. Medarbejderne var alle meget begejstrede for kurset, som de fandt yderst relevant og overførbart til deres daglige arbejde med vores elever. Kurset har medført en højere grad af tryghed blandt medarbejderne ligesom de i højere grad end før har fået et fælles sprog omkring håndteringen af konfliktfyldte situationer med eleverne.

Kurset har lagt meget vægt på mindste indgrebs princippet, hvilket har været af stor betydning for alle medarbejdere, da de alle ønsker at kunne håndtere konflikter med mindst mulig indgriben.

Michael har været en populær kursusholder blandt medarbejderne, da han har leveret et professionelt og meget vedkommende kursus målrettet lige præcis de udfordringer, vi kan stå overfor. Dette kunne lade sig gøre, fordi han gjorde et stort forarbejde mht. at sikre sig, hvad det præcist var, vi efterspurgte. Det var også af stor betydning, at Michael kunne afholde kurset på vores skole, da vi dermed havde mulighed for at få alle med.”

Tina Damborg Sørensen

Afdelingsleder for specialklasserækken, afd. Vestre

Søren Kanne-skolen, Norddjurs Kommune