YDELSER
KURSER

SAMARBEJDSSTRUKTUR OG ROLLEFORDELING

INDHOLD

Tekst om indholdet og udbyttet ved kurset. Helt kort og meget faktuelt, men stadig appellerende!

• 5-7 bullets med fakta
• 5-7 bullets med fakta
• 5-7 bullets med fakta
• 5-7 bullets med fakta
• 5-7 bullets med fakta
• 5-7 bullets med fakta
• 5-7 bullets med fakta

MÅLGRUPPE

Kort tekst om, hvem målgruppen er både personligt, branche og medarbejdere i organisationen.

– Kommuner
– Butikker
– Private med kontakt til banditter
– Medarbejdere med kontakt til
specielle kunder og klienter

8-12 deltagere pr. hold.

VARIGHED

Kurset tager af sæt i hjemmestudie og afvikles efterfølgende over 8-10 dage af 6 timers varighed.

Der vil være hjemmearbejde.
Kurset afvikles typisk på arbejdspladsen.

HVORFOR KONFLIKTFOREBYGGELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING?
Det overordnede formål er at skabe øget trivsel for medarbejderne, ved at arbejde med tryghed og sikkerhed og herved skabe et trygt arbejdsmiljø.

En god arbejdspladskultur skabes af medarbejdere, der føler sig trygge og sikre, når de går på arbejde. Dette sikrer, et godt samarbejde medarbejderne imellem og det ses ofte, at interne retningslinjer, strategier, regler, rammer og strukturer, får en større opmærksomhed og eksistens i organisationen i denne sammenhæng.

En god arbejdspladskultur skaber et trygt miljø og giver gode rammer, for de mennesker som medarbejderne skal udøve omsorg for.

HVAD FÅR I UD ET KURSUS I KONFLIKTFOREBYGGELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING
Målsætningen for udviklingen af vores koncept og indhold, strategier, metoder og teknikker, tager udgangspunkt i vores egen undervisnings- og mangeårige erhvervserfaring, i mødet med mennesker der har brug for hjælp og omsorg.

Vores undervisning tager altid udgangspunkt i at etik, respekt, tryghed og sikkerhed, skal gå hånd i hånd med de strategier og praktiske værktøjer, som medarbejderne benytter sig af i løsningen af konflikter i mødet med borgeren.

VORES KURSER HAR TRE TILGANGE TIL UNDERVISNINGEN
– Teoretisk formidling
– Tryghedstræning og kropslig læring
– Simulationstræning

Kurserne har til hensigt at styrke medarbejdernes faglige udvikling og kompetencer, i samarbejdet omkring konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, med konkrete strategier og praktiske værktøjer, til at forudse, forebygge og håndtere et menneske, der på grund af øget affekt, arousalniveau eller i afmagt og frustration, har en truende, udadreagende eller voldelig adfærd.

 DETTE ER MED TIL AT
– Forebygge en negativ arbejdspladskultur
– Forebygge konflikter, trusler og vold
– Forebygge belastningsgener, sygemeldinger og arbejdsskader.

UNDERVISNINGEN HAR FOKUS PÅ SAMARBEJDE OG STRATEGIER TIL FØR, UNDER OG EFTER KONFLIKTEN
– Hvordan forebygges og undgås konflikten.
– Hvordan håndteres konflikten bedst muligt.
– Hvordan afsluttes, og hvilke procedurer har vi efter en konflikt.

Medarbejderne lærer at definere opgaven ud fra en samarbejdsstruktur, et samarbejde og kende deres rolle ud fra en rollefordeling, i opkørte situationer og konflikter, med fokus på etik, respekt, god omsorg og møde borgeren med ro, tydelighed og tryghed.

Vi arbejder ud fra, at medarbejdergruppen skal kende samarbejdsstrukturen og rollefordelingen, når de står i konflikt der skal løses. Dette er med at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem, hvilket gør at borgeren mødes med ro, tydelig og tryghed.

For at forebygge konflikter, trusler og vold, er det vigtigt at man som medarbejder ved hvad det er man må, hvad de interne retningslinjer og politikker er, samt, at ledelsen bakker op om medarbejderne i arbejdet med konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.

Her arbejder vi ud fra tre strategier, som gør det nemt og overskueligt for medarbejderne når de står i konflikten og hurtigt skal finde en løsning og strategi at arbejde ud fra
– Hvad er det vi
– Hvad er det vi KAN
– Hvornår er det vi SKAL

Hermed har medarbejderne og teamet opmærksomhed på de juridiske aspekter, kompetencer og ressourcer, samt risikovurdering af opgaven og borgeren.

Den detaljerede beskrivelse af indholdet og emnerne og detaljeret forslag til program, får I tilsendt når vi har haft en indledende dialog eller et formøde, hvor vi afdækker jeres behov og hvad der kunne være aktuelt for jer.