UDVALGTE
REFERENCER

Region Midtjylland – Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge

Region Midtjylland, Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge henvendte sig til os for at få givet deres medarbejdere på Grenen, Koglen og Multifunc et kompetanceløft inden for konfliktforebyggelse, konflikt-håndtering og efterværn.

Sammen med Specialområdet udarbejdede og sammensatte vi et grundkursus for alle medarbejdere, samt en grunduddannelse for interne vejledere og vedligeholdelsesinstruktører. Vi hjalp med rådgivning og udarbejdelse af planen for, hvordan de interne vejledere skulle vedligeholde deres kollegaer fremadrettet. Derudover udarbejdede vi sammen en plan for uddannelse af nyansatte, vikarer og studerende, samt fremadrettet uddannelse og vedligeholdelse af de interne vejledere, som bliver afholdt flere gange årligt.

”Michael og Kenneth har gennem flere år været leverandører af og instruktører i introduktion, uddannelse og vedligeholdelsestræning i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge. Jeg har som tværgående leder af psykofysisk træning (konfliktforebyggelse og konflikthåndtering) i vores specialområde haft den daglige kontakt og sparring med Michael og Kenneth fra den dag, hvor vi indledte samarbejdet, til i dag, hvor vi står med et velintegreret værktøj, som dækker både teori og praksis – før, under og efter en konflikt.

Michael og Kenneth har formået at skabe et troværdigt, realistisk og individuelt fokuseret koncept, som henvender sig direkte til de hverdagsdilemmaer, vi står I. Konceptet er dækkende for vores målgruppe.

Michael og Kenneth formår både at udfordre vores tænkning og ligeledes lytte til vores behov. Michael og Kenneth møder altid velforberedte og lykkes med at gennemføre undervisningen i en god balance mellem teori og træningen, alvor og sjov. Dog er vi aldrig i tvivl om Michael og Kenneths ordentlighed, som altid tager udgangspunkt i borgerperspektivet og principperne omkring mindste indgreb og proportionalitet.

Michael og Kenneth har en bred viden om konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, og jeg kan varmt anbefale et samarbejde med dem”.

– Steffen Albertsen
Afdelingsleder. Den sikrede behandlingsinstitution Koglen.
Region Midtjylland. Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge.