UDVALGTE
REFERENCER

QEQQATA KOMMUNIA – GRØNLAND

For Qeqqata Kommunia på Grønland er det vigtigt, at medarbejderne har et godt og trygt arbejdsmiljø, så medarbejderne kan give den tryghed videre i mødet med borgerne og hjælpe dem bedst muligt.

Dette gælder alle opgaver, også hvor medarbejderne møder en borger med særlige problematikker eller udfordringer. I disse tilfælde skal medarbejderen også trygt og sikkert være i stand til at hjælpe vedkommende bedst muligt. 

SIKK Institut for Sikkerhed har i samarbejde med HR Afdelingen, Qeqqata Kommunia, afholdt et procesorienteret kursus for kommunens sagsbehandlere og socialvagter, samt, afholdt et kursus for kommunens ledere, for netop at bidrage til det gode, trygge og sikre arbejdsmiljø. 

Kurserne var sammensat ud fra SIKK-metoden med konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn. Undervisningen indeholdt både teoretiske oplæg, tryghedstræning og case- og simulationstræning.

Emnerne på kurserne har blandt andet været:

  • Forståelse af menneskelig adfærd i de forskellige arousalniveauer
  • Samarbejdsstruktur og rollefordeling – en fælles tilgang og metode. Hvordan skaber vi et fælles sprog og tydelighed i opgaven med hjælpe barnet eller den unge i en svær situation, med fokus på tryghed for både medarbejderne og barnet eller den unge
  • Deeskalering i et praktisk perspektiv
  • Kommunikation i mødet med borgeren
  • Praktiske handleanvisninger ved Low Arousal Strategier, deeskaleringsstrategier og pause, retræte, timeout og exitstrategier.
  • Risikovurdering i praksis
  • Tryghedstræning med konkrete og praktiske værktøjer i mødet med borgeren
  • Efterværn – opfølgning, analyse og læring.

Kurset for medarbejderne var med fokus på at arbejde med forebyggelse og tryghed i mødet med borgeren, en god samarbejdsstruktur og rollefordeling mellem medarbejderne, samt en tryg tilgang til borgeren, hvorved vedkommende hjælpes bedst muligt. 

Kurset for lederne var med fokus på, hvad lederens rolle er i forhold til medarbejdernes nødvendige uddannelse og kompetenceudvikling i forhold til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn. Dette gælder både i forhold til mødet med borgeren og den interne samarbejdsstruktur og rollefordeling, samt opgaven med at forebygge konflikter mellem ledere og medarbejdere med en god dialog og kommunikation. 

Alle deltagere på kurserne har samtidig fået vores bog, der indeholder alt kursusmaterialet, hvilket styrker en god refleksionstænkning, aktionslæring og dermed implementering af det tillærte i organisationen. Bogen findes både findes på grønlandsk og dansk.

”Med et fantastisk samarbejde med SIKK har vi nu fuldført kurserne med et fantastisk resultat og gode evalueringer fra deltagerne, og glæder os til endnu et samarbejde i fremtiden”

Amalie G. Poulsen

HR-konsulent,

Qaqqeta Kommunia

Grønland