YDELSER
KURSER

LOW AROUSAL

INDHOLD

Kursisten får en teoretisk og praktisk forståelse af Low Arousal og kommunikation og de forskellige principper. Teorien kobles til forståelsen af kursets øvrige indhold, både før, under og efter konflikten.

MÅLGRUPPE

Undervisningen er relevant for alle medarbejdere og ledelsen. Herved skabes en fælles forståelse, ensartede strukturer og handleanvisninger, for hele organisationen.

VARIGHED

Oplægget har en varighed af mindst fem lektioner på 45 minutter og opefter, alt efter den tid der er til rådighed, samt det ønskede kompetenceniveau for deltageren. 

 

Low Arousal i et praktisk perspektiv

Low Arousal er en ikkevoldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang til mennesker i affekt – en pædagogik, hvor nøgleordet er at bare roen og undgå konfrontationer.

Her er medarbejderen trænet i regulere sit eget og borgerens affektniveau, i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter.

–  Udgangspunktet er, at mennesker reagerer med udfordrende adfærd, når de har mistet kontrollen over sig selv og er havnet i en tilstand af kaos.

–  Kort sagt er budskabet i Low Arousal, at ro smitter. Det lyder måske enkelt, men konfliktsituationer kan i praksis – ikke overraskende – være flersidede, udfordrende og komplekse.

Fra tænkemåde til handlemåde

Da størstedelen af kommunikationen i mødet med en borger er nonverbal, er det vigtigt at tænke over, hvilke signaler vi sender, når vi står overfor en borger i høj arousal.

Et eksempel på Low Arousal-tilgang kan være at holde fysisk afstand og respektere intimsfæren. At træde tilbage i stedet for frem mod borgeren; at undgå berøring og konfronterende øjenkontakt; at have en rolig stemmeføring og et roligt tempo og kropssprog.

Fra teori til praksis

Gennem brug af Low Arousal kan man støtte mennesker med forskellige udfordringer til at bevare eller genoprette Low Arousal i deres nervesystem, så de undgår at havne i kaos med risiko for voldsomme reaktioner. Derved forebygges konflikter, trusler og vold.

Målet er, at medarbejderen er i stand til at bevare roen og trygheden i mødet med borgeren, hvorved medarbejderen kan hjælpe borgeren med bevare selvkontrollen, roen og trygheden.

Hvordan Low Arousal

Der er en række principper, der er essentielle i tilgangen Low Arousal.

–  Ansvarsprincippet

–  Kontrolprincippet

–  Princippet om affektsmitte

–  Kravtilpasning og grænsesætning

–  Selvkontrol og affektregulering

–  Grundlæggende og situationsbestemte affektfaktorer

–  Praktisk anvendelse af Low Arousal                                              

Tryghedstræning

I tryghedstræningen er Low Arousal ligeledes et emne, hvor vi arbejder med vores fysiske tilgang og placering i forhold til borgeren. I den fysiske tilgang har intimsfære og det personlige rum samt den måde, som vores kropssprog signalerer verbal og nonverbal kommunikation på, stor betydning.

Medarbejderen får ofte genopfrisket allerede kendt viden om kommunikation, men her opbygger teamet og medarbejdergruppen desuden et vigtigt fælles sprog og en kultur omkring samarbejdet med borgeren

Hvordan Low Arousal

Der er en række principper, der er essentielle i tilgangen Low Arousal.

–  Ansvarsprincippet

–  Kontrolprincippet

–  Princippet om affektsmitte

–  Kravtilpasning og grænsesætning

–  Selvkontrol og affektregulering

–  Grundlæggende og situationsbestemte affektfaktorer

–  Praktisk anvendelse af Low Arousal                                                      

Tryghedstræning

I tryghedstræningen er Low Arousal ligeledes et emne, hvor vi arbejder med vores fysiske tilgang og placering i forhold til borgeren. I den fysiske tilgang har intimsfære og det personlige rum samt den måde, som vores kropssprog signalerer verbal og nonverbal kommunikation på, stor betydning.

Medarbejderen får ofte genopfrisket allerede kendt viden om kommunikation, men her opbygger teamet og medarbejdergruppen desuden et vigtigt fælles sprog og en kultur omkring samarbejdet med borgeren.