YDELSER
KURSER

Juridiske Aspekter

INDHOLD

Kursisten får en teoretisk forståelse af den gældende lovgivning og de nuancer, som lovgivningen måtte indeholde. Teorien kobles til forståelsen af kursets øvrige indhold, både før, under og efter konflikten.

MÅLGRUPPE

Undervisningen er relevant for alle medarbejdere og ledelsen. Herved skabes en fælles forståelse, ensartede strukturer og handleanvisninger, for hele organisationen.

VARIGHED

Oplægget vil have forskellig varighed fra en lektion på 45 minutter og opefter, alt efter hvilken lovgivning der ønskes undervisning i, den tid der er til rådighed, samt det ønskede kompetenceniveau for deltageren.

JURIDISKE ASPEKTER

Medarbejderens kendskab til og forståelse af den lovgivning, som er gældende for arbejdspladsen, er med til at skabe tryghed og god trivsel for medarbejderne og borgeren.

 SIKK-metoden arbejder ud fra tre overordnede strategier, som gør det nemt og overskueligt for medarbejderne at agere, når de står i en situation, hvor de skal forebygge eller håndtere en konflikt og hurtigt skal finde en løsning og tilgang at arbejde ud fra.

Medarbejderne lærer at stille sig selv tre vigtige spørgsmål og reflektere over, hvordan de i situationen kan hjælpe borgeren bedst muligt. 

Hvad er det, vi MÅ; Skaber et overblik over og et kendskab til den gældende lovgivning. Det giver medarbejderen en tryghed at vide, hvordan man må handle og agere i en konfliktsituation.

Hvad er det, vi KAN; Er med til at fortælle medarbejderne, hvilke kompetencer og ressourcer der er nødvendige for at kunne bevare trygheden i opgaven med at hjælpe borgeren, 

Hvornår er det, vi SKAL; Er med til at fortælle medarbejderne, hvilken løsning der er hensigtsmæssig med borgeren, og hvornår medarbejderne skal trække sig eller tilkalde hjælp fra kollegaer eller eksterne samarbejdspartnere.

Oplæg omkring juridiske aspekter vil altid være tilpasset den enkelte arbejdsplads og den lovgivning, som er gældende. Oplæggene planlægges efter jeres behov og den tid, der er til rådighed. 

Lovgivning

 • Straffelovens bestemmelser omkring nødværge og nødret
 • Straffelovens bestemmelser omkring vold, trusler og chikane
 • Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
 • Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
 • Bekendtgørelse af lov om social service
 • Bekendtgørelse af sundhedsloven
 • Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
 • Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
 • Kriminallov for Grønland
 • Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område

Registrering

 • Intern registrering af trusler, vold og konflikter på arbejdspladsen:
 • Anmeldelse og registrering til arbejdsskadestyrelsen
 • Anmeldelse og registrering til politiet

Definition på magtanvendelse

 • Hvornår er det magtanvendelse
 • Anvendelse af fysisk magt og tvang
 • Samtykke
 • Selvbestemmelsesret og integritet (Borgerens selv- og medbestemmelse)

Magtanvendelsens principper

 • Legalitetsprincippet
 • Proportionalitetsprincippet
 • Mindstemiddelsprincippet
 • Socialpædagogisk bistand og omsorg går forud
 • Individualitetsprincippet
 • Skånsomhedsprincippet
 • Åbenhedsprincippet og dilemmaet omkring tavshedspligt

Mangler der et emne i oversigten der er aktuelt for jer, så tag kontakt til os.