UDVALGTE
REFERENCER

Demenscenter Skovgården

Institut for Sikkerhed har igennem en årrække undervist alle medarbejdere på Demenscenter Skovgården. Dette har sikret stedet en kompetenceudvikling og forankring af det lærte i praksis. Samtidig har det skabt et skabt et sikkert og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne, hvor tryghed og god trivsel for borgeren er i fokus.

På Demenscenter Skovgården har vi eksempelvis undervist i:

Konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn

Kurser med grundlæggende emner i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn for alle medarbejdere.

Tryghedsprofil – Risikoanalyse og profilering

Institut for Sikkerhed har flere gange over en årrække hjulpet medarbejdere og teamet omkring en borger med særlige problematikker eller udadreagerende adfærd.

Det foregår således, at facilitatoren fra Institut for Sikkerhed udarbejder en rapport med risikovurderinger og risikoanalyser og beskriver konkrete handleanvisninger. I mødet med borgeren efterfølgende samarbejder medarbejderen og teamet ud fra denne rapport.

Profilen skaber således et fælles sprog og en ensartet tilgang til borgeren. 

Risikovurdering i praksis

  • Er et bidrag til forebyggelse af konflikter, trusler og vold.
  • Skaber et trygt arbejdsmiljø for medarbejderen.
  • Skaber tryghed og god trivsel for borgeren.

I efteråret 2021 har Institut for Sikkerhed i samarbejde med Demenscenter Skovgården planlagt et heldagskursus for alle medarbejdere, hvor vi arbejder med risikovurdering, risikoanalyser og udarbejdelse af handleanvisninger.

“Vi har gennem en årrække brugt Institut for Sikkerhed, SIKK, til mange forskellige opgaver inden for konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn. Over flere gange har vi kørt kurser i skånsom nødværge, idet vi har haft mange udadreagerende beboere.

Det har betydet enormt meget for personalet, at de har fået konkrete og brugbare værktøjer til at agere i komplekse plejesituationer. De har fået mere tryghed, og dette betyder, at de møder mennesket på en anden måde. I forhold til arbejdsmiljøet for personalet har det stor betydning, og samtidig er det godt at kunne fremvise for arbejdstilsynet, at vi gør noget ved problematikken.

Når vi har haft beboere med særlige problematikker eller udadreagerende adfærd, og hvor vores pædagogiske tilgang ikke helt rækker, har vi brugt Institut for Sikkerhed til at udarbejde en Tryghedsprofil – Risikoanalyse og profilering på beboeren. Her har de lavet en risikoanalyse sammen med personalet. Der bliver lavet en handleplan, og profilen bliver gennemarbejdet og oversat til handling med konkrete handleanvisninger. Det gælder især sikkerhed for personalet, men også sikkerhed og tryghed for beboeren. Her kommer det lovmæssige også på tale – ”hvad er det, vi MÅ; hvad er det, vi KAN; hvornår er det, vi SKAL” – i de givne situationer.

Det er helt fantastisk, hvad det giver personalet, der ofte i givne situationer føler sig magtesløs. Det har stor betydning for deres arbejdsmiljø at kunne føle sig mere rustet til opgaven.

Samtidig er det også godt for den enkelte beboer, der også har brug for, at personalet føler sig tryg og sikker. Beboeren mærker straks, hvis personalet føler sig usikker. Det er også trygt for personalet at vide konkret, hvad loven siger, hvis man bliver overfaldet. Det skaber viden og fælles holdning til konkrete udfordringer. Sidst, men ikke mindst, vigtigheden i at blive opmærksom på, og få tydeliggjort, hvilke signaler beboeren sender – det er nok det vigtigste i dette arbejde.

Meget professionelt udarbejder SIKK de konkrete anvisninger og aftaler, som personalet skal arbejde med.

Her i efteråret starter vi et kursus op, risikovurdering i praksis, hvor SIKK leverer konceptet og står for undervisningen af al personale. Det bliver super godt.

Undervisningen er altid super godt tilrettelagt, hvor deres egne erfaringer og gode fortællinger bruges som eksempler for personalet – det er livligt og giver energi til personalet. Der er et højt fagligt niveau, som er målrettet demensindsatsen.”

– Dorthe Lynge
Centerleder, Demenscenter Skovgården.