YDELSER
KURSER

DEESKALERING

INDHOLD

Kursisten får en teoretisk og praktisk forståelse af deeskalering og kommunikation og de forskellige deeskaleringsteknikker. Teorien kobles til forståelsen af kursets øvrige indhold, både før, under og efter konflikten.

MÅLGRUPPE

Undervisningen er relevant for alle medarbejdere og ledelsen. Herved skabes en fælles forståelse, ensartede strukturer og handleanvisninger, for hele organisationen.

VARIGHED

Oplægget har en varighed af mindst fire lektioner på 45 minutter og opefter, alt efter den tid der er til rådighed, samt det ønskede kompetenceniveau for deltageren. 

 

Deeskalering i et praktisk perspektiv

Deeskalering som strategi eller metode betyder, at medarbejderne er bevidste om, at opgaven er at hjælpe borgeren med at falde i arousal og affekt, at genvinde selvkontrollen og trygheden og at falde til ro. Her befinder vi os mellem det gule og røde arousalniveau i forhold til menneskelig adfærd i de forskellige arousalniveauer.

I dette niveau har borgeren svært ved at anvende egne mestringsstrategier.

Fra tænkemåde til handlemåde

Når medarbejderne står med en borger i et højt arousalniveau, hvilket vi beskriver som det orange niveau i samarbejdsstrukturen, er det vigtigt, at medarbejderen indser, at opgaven nu er deeskalering.

Det indebærer, at alle dagligdagsopgaver og aktiviteter med borgeren sættes på pause, og at medarbejderen og teamet nu koncentrerer sig om at deeskalere.

Det betyder eksempelvis, at krav- og grænsesætning, adfærdskorrigering, handleplaner, medicinkrav, sygdomsforståelse, lægebesøg, udlevering af dokumenter eller udfyldelse af skemaer ikke bør finde sted, når borgeren er i dette arousalniveau. Den slags bør vente, til borgeren er faldet i arousal, har genvundet tryghed og er i ro, så vedkommende er klar til at forstå og indgå i en læring eller forståelse af dette.

 

 

 

Fra teori til praksis

Når vi arbejder med deeskalering, er der tre faser: den akutte fase, relations- og kommunikationsfasen samt efterværn.

Deeskaleringsteknikker giver medarbejderne mulighed for at samarbejde og udvise den selvkontrol, ro og tryghed, der skal til i situationen og over for borgeren for at deeskalere.

Tryghedstræning

I tryghedstræningen er deeskalering ligeledes et emne, hvor vi arbejder med vores fysiske tilgang og placering i forhold til borgeren. I den fysiske tilgang har intimsfære og det personlige rum samt den måde, som vores kropssprog signalerer verbal og nonverbal kommunikation på, stor betydning.

Medarbejderen får ofte genopfrisket allerede kendt viden om kommunikation, men her opbygger teamet og medarbejdergruppen desuden et vigtigt fælles sprog og en kultur omkring samarbejdet med borgeren.