UDVALGTE
REFERENCER

Centre for Mental Health Care Development, Prague

Deeskalering i et praktisk perspektiv. Kompetanceudvikling for medarbejdere i psykiatrien i Prag, Tjekkiet.

Centrum pro rozvoj péči o duševní zdraví – Centre for Mental Health Care Development.

En Tjekkisk organisation hvis mission er at inspirere og forbinde eksperter, undervisere, trænere og ansatte med hinanden, at hjælpe mennesker der lever med psykisk sygdom og hjælpe pårørende der har psykisk sygdom inde på livet, til at forebygge konfliktsituationer og undgå anvendelse af tvang og fysisk magtanvendelse og dermed sikre en god behandling og indlæggelse for patienterne.

”Brug af tvang og fysisk magtanvendelse kan reduceres, hvis man fokuserer på det”. – Centre for Mental Health Care Development

Projektet er støttet af Norway Grants (Støttet af EØS- og Norgesfondene) og projektpartneren er Universitetet i Sydøst-Norge, som er Norge fjerdestørste universitet. I forbindelse med projektet er der indhentet inspiration og samarbejdet med undervisere og eksperter fra flere europæiske lande og USA. (bl.a. Sarah Rae, Storbritanien, David Crompton, Australien).

I foråret 2022 blev SIKK Institut for Sikkerhed kontaktet og spurgt, om vi kunne hjælpe med at udvikle et kursus i deeskalering. Kurset skulle være for en projektgruppe bestående af eksperter, ledere, plejemedarbejdere og peer- og recovery medarbejdere fra 6 forskellige psykiatriske hospitaler i Tjekkiet.

Målet for projektgruppen er at få implementeret deeskalering som en forebyggende metode. Alle medarbejdere i psykiatrien skal efterfølgende have kompetenceudvikling i deeskalering og det skal derved sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø med et fælles sprog, fælles strategier og fælles handleanvisninger i en deeskaleringssituation.

Alle deltagere på kurset havde et fælles ønske om at være en del af den udvikling der sker i psykiatrien i Tjekkiet, hvor deeskalering kan være et forebyggende tiltag til at undgå anvendelse af tvang og fysisk magtanvendelse.

Vi sagde selvfølgelig ja til denne spændende opgave, og ville selvfølgelig gerne være med til at kunne udbrede konfliktforebyggelse og sikre tryghed for både medarbejdere og patienter i psykiatrien i Tjekkiet.

Siden henvendelse og indtil november har vi arbejdet på at udvikle kursusindholdet, som blev oversat til engelsk og tjekkisk, så medlemmerne af projektgruppen kunne få det optimale udbytte af kurset.

Kurset bestod både af teoretiske emner og case- og simulationsøvelser. Deltagerne fik derved samme fælles teoretiske viden og prøvede i praksis i forskellige simulationsøvelser at samarbejde om at deeskalere i praksis.

 

Emnerne på kurset var blandt andet:

 • Forståelse af menneskelig adfærd i de forskellige arousalniveauer
 • Relationens betydning i en konfliktsituation
 • Deeskalering i et praktisk perspektiv
  • Akutfasen
  • Relations- og kommunikationsfasen
  • Efterværnsfasen (opfølgning, analyse og læring)
 • Samarbejdsstruktur og rollefordeling
  • Samtaler og behandling
  • Risikosituationer
  • Deeskaleringssituationer
  • Alarmsituationer

Oversættelsen understøtter samtidig, at projektgruppen kan arbejde videre med indholdet og sikre, at metoden viderebringes til alle medarbejdere i psykiatrien i Tjekkiet.

I november rejste vi til Prag og afholdte kurset for projektgruppen. Alle deltagerne var engagerede og ønskede at bidrage til udviklingen for at forebygge og undgå konfliktsituationer og derved anvendelse af tvang og fysisk magtanvendelse.

Spændende og inspirerende opgave for os omkring SIKK Institut for Sikkerhed og altid givende også i Tjekkiet at få lov til at gøre en forskel for både medarbejdere og børn, unge, beboere, borgere og patienter.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde, hvor vi kan få lov til at give supervision og input til udviklingen for alle disse fantastiske medarbejdere.

The Institute for Security’s two-day seminar on Conflict de-escalation met our expectations. Overall, it was well prepared. The alternation between theory and practice of model situations was a great help.

The lecturers, Michael Aaldering and Kenneth, Juel were able to convey even complex and complicated matters with clarity, simplicity, and humour. They enriched the content of the seminar with their hands-on personal experience from the police force. The printed brochure given to all participants of the seminar was also an added value.

 

The feedback from the participants themselves shows that the presented form of de-escalation is workable in psychiatric wards in the Czech Republic: “Immediately after coming to work I applied the presented strategies into practice, and I have to say that it seems to work.”

Mgr. Lenka Brezinova,

Centre for Mental Health Care Development

Prag, Tjekkiet