UDVALGTE
REFERENCER

Bostedet Hadsund, Specialsektoren, Området for Socialpsykiatri – Region Nordjylland

Region Nordjylland, Bostedet Hadsund, Specialsektoren, Området for Socialpsykiatri, henvendte sig til Institut for Sikkerhed, fordi de ønskede at udvikle et kursus i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn, for at give deres medarbejdere et kompetenceløft og forebygge overgreb, trusler og vold.

I et samarbejde med ledergruppen og arbejdsmiljøgruppen, sammensatte vi et 2-dages grundkursus for alle medarbejdere med en teoretisk baggrund, herunder forståelse af menneskelig adfærd i de forskellige arousalniveauer, Low Arousal og kommunikation i et praktisk perspektiv, risikovurdering i mødet med borgeren og kompetencer til aktivt at arbejde med mestringsskemaet.

Tryghedstræning ved forståelse for menneskelig adfærd i øget affekt og høj arousal, placering i rum og den fysiske tilgang til borgeren, forståelse for det personlige rum, guidning og skånsomme frigørelsesteknikker, er eksempelvis også en del af kompetenceudviklingen.

I dag er Institut for Sikkerhed leverandør på grundkurserne for alle medarbejdere på bostederne i Området for Socialpsykiatri i Region Nordjylland. Bostederne har interne konflikthåndteringsvejledere, som skal støtte og vejlede deres kollegaer i det daglige i forhold til konflikthåndtering og forebyggelse af overgreb. Institut for Sikkerhed er også leverandører på grundkurset og efterfølgende supervision og træning for områdets konflikthåndteringsvejledere.

Institut for Sikkerhed står for planlægningen i samarbejde med ledergruppen og arbejdsmiljøgruppen, og leverer konceptet og materialet som medarbejderne skal arbejde ud fra. Herved sikres, at området har et ensartet og opdateret materiale, hvilket er med til at skabe en god kultur omkring konflikthåndtering og forebyggelse af overgreb.

“Forebyggelse af overgreb ved kurser i konfliktforebyggelse og konflikthåndtering på Bostedet Hadsund. Specialsektoren, Området for Socialpsykiatri, Region Nordjylland.

Vi har siden efteråret 2019 haft et godt og fagligt samarbejde med Institut for Sikkerhed – SIKK og har det fortsat.

I efteråret 2019 besluttede vi i ledergruppen og arbejdsmiljøgruppen, at etablere en uddannelse i konflikthåndtering og forebyggelse af overgreb for medarbejderne. Vi tog kontakt til SIKK og fik en dialog om behov, forventninger og tilbud.

Det var vigtigt for os at uddannelsen havde et højt fagligt niveau, bestående af en teoretisk undervisning specielt målrettet en socialpsykiatrisk målgruppe, kombineret med fysisk tryghedstræning.

Den skulle tale ind i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Tilgangen bygger på Low Arousal, deeskalering og et aktivt arbejde med mestringsskemaet.

Dette resulterede i et 2-dages forløb og kursus for samtlige medarbejdere, også det administrative og tekniske medarbejdere i slut 2019 og start 2020 på Bostedet Hadsund.

Når vi ser på effekten her efter 1 – 1 ½ år efter kurserne, kan vi konstatere at medarbejderne i høj grad bruger læringen i deres professionelle bostøttearbejde, via planlægning, italesætning, intervention og dokumentation.

Det er sidenhen besluttet i Specialsektoren, at der skal udvikles grundkurser i konflikthåndtering og forebyggelse af overgreb på områdeniveau.

Kursuskonceptet er inspireret af de centrale elementer i de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder og hændelser på botilbud samt boformer for hjemløse”.

– Jørn Rod Jensen
Tilbudsleder, Bostedet Hadsund.