FOKUS PÅ RISIKOVURDERING

Konflikter, trusler og voldsepisoder på arbejdspladsen er en faglig udfordring, som kræver kontinuerlig og konstant opmærksomhed. Mange efterspørger metoder, strategier og fællessprog til at kunne forudse, forebygge og vurdere risikoen for konflikter, trusler og vold.


Et vigtigt element i forebyggelsesarbejdet er retningslinjer for den samlede indsats med at identificere, forudse, forebygge og håndtere situationerne.


Dette er med til at give fagligheden et løft, f. eks. i form af uddannelse, supervision eller udvikling af aktionslæring eller feedbackkulturen.  


Har medarbejderne brug for særlige kompetencer, f.eks. kurser i konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, med fokus på risikovurdering.   RISIKOVURDERING I PRAKSIS

Jo mere præcist det kan indkredses, hvilke former for konfliktsituationer der kan opstå og forekomme, desto bedre rustet er medarbejderne til at forudse, forebygge og undgå, at situationen opstår. Samtidig skaber vurderingen accept og forståelse for en effektiv imødegåelse af risikoen, fordi det bliver tydeligt, hvorfor og i hvilke situationer man skal forebygge.


Risikovurdering indebærer mange vigtige parametre for at være fyldestgørende og præcis. Det kan være medarbejderen, teamet omkring borgeren, indretningen af bygninger og faciliteter, adfærdsændringer, kropssprog, tegn og signaler fra borgeren, samtalen, opgaven eller ikke mindst, forståelsen af borgerens strategier og adfærd.BORGERINDDRAGELSE I RISIKOVURDERINGEN

På institutioner og boformer, hvor medarbejderne har kontakt med de samme borgere igennem længere tid, er det oplagt at inddrage borgerne i det voldsforebyggende arbejde og således også i risikovurderingen.


Ser vi bort fra de voldsomme konflikter og ekstreme situationer, har medarbejderne og borgerne en grundlæggende fælles interesse i at undgå konflikter, trusler og vold.


Det er dog vigtigt at pointere, at risikovurderingen ikke bør bruges til at korrigere og styre borgerens adfærd.Vi tager bla.a. udgangspunkt i

Spørgeskema til beskrivelse af borgerens personlige profil.

Spørgeskema til beskrivelse af de forskellige arousal- og stressniveauer.

Døgnrytmeskema til beskrivelse f.eks. søvnrytme, vaner og rutiner.

Risikovurderingsskema til risikovurderingen af borgeren.

Mestringsskema til borgerinddragelse i risikovurderingen.
Har du spørgsmål kan du kontakte os HER