Institut for Sikkerhed er en del af De Psyko-Fysiske Konsulenter og vi samarbejder med de forskellige Psyko-Fysiske Instruktører.


De Psyko-Fysiske Konsulenter blev oprindeligt grundlagt af Bjarne Vejgaard, men i 2019 blev virksomheden omstruktureret, således at de Psyko-Fysiske Instruktører selv varetager kontakten med kunderne, planlægningen af aftaler og kursusdage, samt indholdet på kurserne.


Målet er at sikre en god og stabil service overfor vores kunder.

Institut for Sikkerhed kan derfor udbyde de kurser og det indhold, som er en del af Den Psyko-Fysiske Metode og den undervisning I måske har fået tidligere på jeres arbejdsplads.


I kan kontakte os HER hvis I har brug for mere information.


De Psyko-Fysiske Konsulenter har siden 1988 udviklet et koncept vi kalder den Psyko-Fysiske Metode, som medarbejdere er blevet undervist på arbejdspladser i hele Danmark, samt på Færøerne og i Grønland.


Et undervisningsprogram, der via teoretiske oplæg, Psyko-Fysisk Træning og simulationstræning, formidler kompetencer, viden og fælles strategier til medarbejderne, der i mødet med borgeren kan blive mødt med udadvendt adfærd, trusler eller fysisk vold.


Vi har altid borgerens perspektiv i fokus ud fra et etisk menneskesyn, men samtidig har vi også fokus på medarbejdernes tryghed og sikkerhed. Vi kalder det Psyko-Fysisk Træning.


Den Psyko-Fysiske Metode er en helhedsorienteret undervisnings- og træningsmetode udviklet af specialister til specialister. Gennem teoretiske oplæg, dialog, gruppearbejde, træning og øvelser sikres det, at den enkelte deltager får egnede værktøjer til at håndtere de konflikter og situationer, som mødes i dagligdagen.


Metoden kan tilpasses til alle faggrupper og arbejdspladser, bl.a. inden for Regioner, Kommuner, hjemmepleje, demens og geronto-pleje, psykiatri, socialpsykiatri, somatiske sygehus, boformer, bostedet og institutioner, skoler og specialskoler med inklusion mfl.


Metoden er udviklet over de sidste 30 år af De Psyko-Fysiske Konsulenter i samarbejde med bl.a. psykologer og andre professionelle. Metoden er tilpasset danske forhold og de udfordringer der måtte være i forhold til ressourcer, lovgivning, fysiske rammer mm. Baggrunden er praktisk erfaring hentet fra konsulenternes egne oplevelser, erfaringer indhentet gennem mødet med flere tusinde kursister og ikke mindst evidensbaseret viden, forskning og litteratur mm. fra Danmark og fra udlandet. Vores styrke ligger bl.a. i at omsætte teori til praksis, og vi ved at det virker!


Undervisningen og indholdet tilpasses ud fra ønsker og forventninger, samt den tid der er til rådighed. Der lægges vægt på sikkerhed, tryghed, forebyggelse af konflikter og magtanvendelse, men med værktøjer til at håndtere situationen ud fra mindstemiddelsprincippet og mindst mulige indgriben, med fokus på etik, empati, omsorg og skånsomhed.