LOW AROUSAL

Low Arousal er en ikke voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang til mennesker i affekt – en pædagogik, hvor nøgleordet er at bare roen og undgå konfrontationer, hvor medarbejderen er trænet i regulere sit eget og borgerens affektniveau, i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter.


Kort sagt er budskabet i Low Arousal, at ro smitter. Det lyder måske enkelt, men konfliktsituationer kan i praksis, ikke overraskende, være flersidet, udfordrende og komplekse.


Da størstedelen af kommunikationen er nonverbal, er det vigtigt at tænke over, hvilke nonverbale signaler vi sender, når vi står overfor en borger, der er i høj arousal.


Et eksempel på Low Arousal tilgang kan være at holde fysisk afstand og respektere intimsfæren. At træde tilbage i stedet for frem mod borgeren; at undgå berøring og konfronterende øjenkontakt; At have en rolig stemmeføring og et roligt tempo og kropssprog.


Målet er, at medarbejderen er i stand til at bevare roen og trygheden i mødet med borgeren, hvorved medarbejderne kan hjælpe borgeren med bevare selvkontrollen, roen og trygheden.
Et kursus i Low Arousal anbefaler vi kobles sammen med tryghedstræning, som I kan læse mere om HER.
MATERIALE

Deltagerne på kurset får udleveret materiale indeholdende en beskrivelse af metoden og de kommunikative strategier.


Kurset giver en vejledning i at anvende metoden og materialet, hvilket er med til at sikre, at metoden implementeres og anvendes i organisationen.