Juridiske Aspekter


Under vores teoretiske oplæg underviser vi inden for gældende juridiske lovgivning for jeres organisation og arbejdsplads.


Vores oplæg er set fra et objektivt synspunkt og medarbejderne skal altid arbejde i overensstemmelse med ledelsen, tilsynet, kommunalrådet eller regionsrådets vejledninger og beslutninger.


Det er altid medarbejderens eget ansvar at følge gældende lovgivning og holde sig opdateret omkring ændringer.


Vi underviser blandt andet i følgende lovgivning.Straffeloven

Sundhedsloven

Psykiatriloven

Serviceloven

Folkeskoleloven

Lov om VoksenansvarHar I spørgsmål til andet lovgivning beder vi rette henvendelse til os. Vi samarbejder med jurister og politiet omkring udarbejdelsen af vores oplæg.
Magtanvendelsens principper


Vores kurser tager altid udgangspunkt i principperne omkring magtanvendelse.


Vi italesætter vigtigheden i, at tilpasse strategier og handlinger til borgeren det drejer sig om.


De fem principper er en nem og overskuelig måde at vurdere om handlingen medarbejderne foretager sig, er etisk, sikker og tilpasset borgeren og situationen.Mindstemiddelsprincippet

Proportionalitetsprincippet

Pædagogisk bistand og omsorg går forud

Individualitetsprincippet

Åbenhedsprincippet
Definition af forskellige begreber


Magtanvendelse

Samtykke

Tvang

Selvbestemmelsesretten