Institut for Sikkerhed tilbyder kurser, temadage, workshops og rådgivning til erhvervslivet og det offentlige.


\ Vores indsigt er med sikkerhed jeres tryghed – Er vores målsætning for udviklingen af vores indhold, strategier, metoder og teknikker.  


Kurserne har til hensigt at styrke medarbejdernes kompetencer og faglige udvikling, med konkrete strategier og praktiske værktøjer, til at forudse, forebygge og håndtere en truende, udadreagende eller voldelig borgers adfærd.


Formålet for jer er at skabe tryghed og øget trivsel for medarbejderne og trygge rammer for borgerne.


De strategier, metoder og teknikker vi underviser ud fra, er udviklet ud fra principperne om at etik, respekt og sikkerhed, skal gå hånd i hånd med et trygt arbejdsmiljø for medarbejderen og et trygt miljø for de borgere vi skal udvise omsorg for.


Medarbejderne lærer herefter at samarbejde i opkørte situationer og konflikter med fokus på etik, respekt og omsorg for borgeren. Det at indgå i en samarbejdsstruktur, rollefordeling og definition af opgaven i konfliktens felt, ud fra at der er væsentlig forskel på omsorgsopgaven i det daglige arbejde med borgeren og opgaven når vi arbejder i konfliktens felt.


Herved forebygger og undgår vi utryghed og konflikter.Vores kurser indeholder tre elementer i undervisningen.


                      Teoretisk formidling

                      Kropslig læring ved tryghedstræning

                      SimulationstræningVi samarbejder med i daglige med uddannelsesafdelinger i kommuner og regioner, samt andre fagprofessionelle som læger, psykologer, sygeplejersker og politibetjente.


Institut for Sikkerhed har samlet mere 20 års erfaring i arbejdet med mennesker, konfliktsituationer og alarmsituationer.


I daglig tale omtales Institut for Sikkerhed som SIKK. Dette har vi valgt at gøre for at gøre det nemmere for vores kunder, netværk og samarbejdspartnere, at finde og kontakte os.