Hvis jeres organisation har en vis størrelse, er det muligt at uddanne et antal af medarbejdere som interne instruktører og ressourcepersoner i forhold til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.


Rollen og opgaven som ressourceperson er navngivet forskelligt på de forskellige arbejdepladser rundt i landet. Det hedder bla.a. “Intern Instruktør”, “Konflikthåndteringsmedarbejder”, “Intern Vedligeholdelses Instruktør”, “Intern træner”, “Konfliktambassadør”, “Ressourceperson” m.v.


For at gennemføre et grundkursus som intern instruktør og ressourceperson, kræver det, at medarbejderne har været på det grundkursus i konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, som alle medarbejdere gennemfører ved nyansættelse eller implementering i organisationen, og hvor de grundlæggede færdigheder og kompetencer er blevet tillært.
Dette er med til at sikre:


– At medarbejderne får den nyeste teori og viden.

– At medarbejderne får den grundindlæring det kræver, for efterfølgende at kunne vedligeholde og træne det tillærte sammen med ressourcepersonerne.

– At der er fokus på en god arbejdspladskultur og ensartede samarbejdsstrukturer og tilgange, samt forebygger, at enkelte medarbejdere ikke påvirker de interne aftaler og procedurer i negativ retning.

– At der er fokus på et trygt og sikkert arbejdsmiljø.

– At der er fokus på et trygt miljø for borgeren.

– At der er fokus på menneskesyn, forbedringstankegang, aktionslæring, refleksion og god etik i arbejdet med borgeren
Det er vores erfaring, at de medarbejdere der påtager sig dette ansvar i jeres organisation, derved får nogle bedre rammer til at kunne udfylde denne rolle som intern instruktør og ressourceperson.


– Et grundkursus for ressourcepersoner kræver et deltagerantal på mindst 6 deltagere og maksimalt 16 deltagere.

– Grundkursus vil have en varighed af mindst 3 dage og maksimalt 8 dage, alt efter indhold og det forventede kompetenceniveau.

– Vi anbefaler, at interne Instruktører bør have to årlige trænings- og opfølgningsdage for at vedligeholde deres kompetencer og implementering af den nyeste teori og viden.
Har I brug for mere viden omkring hvad en uddannelse som Intern Instruktør og Ressourceperson indeholder og om det er noget for jer, er I velkomne til at kontakte os HER flere informationer.